Veiligheid 
Voor de inbraak van een huis zijn ramen, huisdeuren en balkon- c.q. terrasdeuren van groot belang. Profielen van VEKA zorgden al in de basisversie voor een hoge mate aan veiligheid: Ze bestaan uit hoog slagvast materiaal en worden overeenkomstig de verwerkingsrichtlijnen van VEKA rondom voorzien met stalen versterkingen - zowel in de ramen en deuren als ook in het kozijn. Dit zorgt voor aanvullende stabiliteit en maakt het voor inbrekers moeilijk de deuren op te lichten. Huisdeuren met profielen van VEKA beschikken bovendien over gelaste aanvullende versterkingen in de hoeken.

VEKA heeft het SKG inbraakwerendheidscertificaat voor haar kozijnen ramen en deuren.

Bovendien kunnen de profielen met speciale beglazing en hang- een sluitwerk extra inbraak vertragend worden uitgerust. Het is hiervoor belangrijk, dat de profielen, beglazing en beslag goed op elkaar zijn afgestemd.

Speciaal veiligheidsglas voorkomt dat inbrekers hun doel bereiken door het glas stuk te slaan. Ze bestaan uit twee of meerdere ruiten die met elkaar zijn verbonden door extreem scheurvrije en taai- elastieke folien. Bij beschadiging blijven de splinters kleven aan de folie en wordt de glazen opening op die manier gesloten gehouden.

De combinatie van verschillende ruitdiktes en folielagen resulteert in verschillende eigenschappen m.b.t. de veiligheid die overeenkomstig de individuele eisen kunnen worden gekozen: Belemmering van doorgooien, of doorvallen.

De beslagen bewegen het raam en sturen de verschillende functies zoals openen, sluiten of kantelen. Maar ze vormen ook een belangrijke bijdrage voor de inbraakbeveiliging. Door aanvullende vergrendelingspunten, scheurvaste pennen en afsluitbare raamgrepen kan worden voorkomen dat het raam wordt opengebroken.

Volgende >

DSC01119skg